Tính năng của VR 360°


Tính năng của VR360°
Ảnh VR360
Ảnh 3D Scanning
Chất lượng hình ảnh
4K
4K
Hiển thị hình ảnh 360°
Công cụ điều hướng
Tích hợp thông tin
Tích hợp Video, Audio
Ứng dụng đa điểm
Không gian rộng, lớn
Không, chỉ làm không gian hẹp
Sơ đồ 3D
Không
Tùy biến lập trình chức năng
Không
Tích hợp kính VR
Tích hợp bản đồ
Không
Chia sẻ ảnh 360° lên Google Maps, Facebook
Không
Flycam 360°
Không
Sản phẩm bàn giao (output)
Ảnh Pano360, Html5, Flash, Ptv VR (offline), Video
Ảnh 3D, Matterport VR, Html5, Flash, Video
Tính năng của VR360°
Ảnh VR360
Ảnh thường
Video
Công nghệ
Mới
Chất lượng hình ảnh
Chất lượng cao, 4K Full HD
Chất lượng cao, 4K Full HD
Chất lượng cao, 4K Full HD
Khả năng đặc tả
Hình ảnh toàn cảnh, nhiều góc độ
Nhiều hình ảnh rời rạc
Không gian động, giới hạn góc nhìn
Khả năng tích hợp ứng dụng
Không
Không
Khả năng tích hợp thông tin: audio, video, text, pdf…
Đầy đủ
Rất hạn chế (chỉ text)
Hạn chế
Tương tác với hình ảnh
Không
Không
Tương tác với kính VR
Không
Không
Hiển thị thông tin các chi tiết có trong ảnh
Không
Không
Chức năng hover xem trước các điểm ảnh
Không
Không
Tích hợp lên google map
Không
Khả năng hiển thị online
Ảnh phân tán, nhẹ, tải nhanh, sắc nét
Tuỳ chất lượng hình ảnh, có thể rất nặng
Tuỳ độ dài và chất lượng video, có thể rất nặng
Flycam 360°
Không
Không
Sản phẩm bàn giao (output)
Ảnh Pano360, Html5, Flash, Ptv VR (offline), Video
Ảnh
Video
Tính năng của VR360°
Website VR360
Website truyền thống
Các tính năng cơ bản
Đầy đủ
Đầy đủ
Chuẩn SEO, SEM
Công nghệ hình ảnh
Mới, độc đáo
Khả năng trình diễn
Toàn cảnh, liên tục
Rời rạc, nhiều hình ảnh
Tích hợp Video, Audio
Khả năng hiển thị
Thông tin tổng hợp
Thông tin rải rác
Ứng dụng đa điểm
Không
Tương tác với người dùng
Tùy biến lập trình chức năng
Không
Khả năng tương thích (PC, smartphone, tablet v.v...)
Tốc độ tải trang
Ảnh phân tán, nhẹ, tải nhanh, sắc nét
Tuỳ chất lượng hình ảnh, có thể rất nặng
Tích hợp ứng dụng
Tích hợp kính VR
Không
Flycam 360° và Video
Không