Trụ sở chính

Cty Cổ phần KHÔNG GIAN MỞ VIỆT NAM - OPEN SPACE
 Số 41, ngõ 26 Nguyên Hồng, Hà Nội
 077.360.360 - 0984.384.863 - Mr.Cường
 (+84) 0984 384 863
  Website: http://goto360.vn
  Email: info.openspacevn@gmail.com